Voor bedrijven

Als er bij uw werknemer loonbeslag gelegd wordt, kan dat veel stress opleveren en daardoor ook ziekteverzuim/slecht werk noem maar op. Als u een budgetcoach inschakelt die uw werknemer begeleidt zodat de thuissituatie  en met name natuurlijk de financiële kant, weer op orde komt, zal dat niet alleen de werknemer maar zeker ook uw bedrijf ten goede komen.

Uw werknemer zit lekker in zijn vel, hoeft zich geen zorgen meer te maken en leert ondertussen ook te budgetteren, dit komt de werkprestatie en werksfeer zeker ten goede.

Hoe ziet een coaching traject er ongeveer uit:

  • Kennismaken/intakegesprek.
  • Huidige situatie inventariseren en overzicht maken, doelen stellen.
  • Indien nodig contact opnemen met de schuldeisers en een afbetalingsregeling treffen.
  • Kijken hoe er meer financiële armslag verkregen kan worden d.m.v. toeslagen, meer inkomen.
  • Het bestedingspatroon onder de loep nemen.
  • Volgende gesprekken, begeleiden en kijken hoe de gestelde doelen behaald worden.
  • Nazorg en evaluatie.

U begrijpt ieder traject is anders.

Neem contact met mij op dan bespreken we de kosten en de mogelijkheden.